ODRŽANA DRUGA REDOVNA SEDNICA SO ĆUPRIJA, NA DNEVNOM REDU 33 TAČKE - Ćuprija.net
36610
post-template-default,single,single-post,postid-36610,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

ODRŽANA DRUGA REDOVNA SEDNICA SO ĆUPRIJA, NA DNEVNOM REDU 33 TAČKE

ODRŽANA DRUGA REDOVNA SEDNICA SO ĆUPRIJA, NA DNEVNOM REDU 33 TAČKE

Na 2. redovnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija, koja je održana sa dnevnim redom od 33 tačke, uključujući dve dopune, donete su brojne važne odluke.

Na početku sednice, doneta je odluka o prestanku mandata odbornika Zaviše Kumbrića na osnovu podnete pisane ostavke. Odbornici su zatim usvojili predlog završnog računa budžeta opštine za proteklu godinu, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama skupštinskog poslovnika, usklađujući ga sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Zakonom o pravima pacijenata.

Tri tačke dnevnog reda odnosile su se na razmatranje predloga odluka o predlozima Vlade Republike Srbije, koje su većinom glasova usvojene. Ove odluke se tiču prenosa prava javne svojine sa Republike na opštinu Ćuprija za tri katastarske parcele u Supskoj i Mijatovcu, koje će biti korišćene za izgradnju bunara za vodosnabdevanje, završetak radova na parohijskom domu i objektu Srpske Pravoslavne crkve.

Dejan Ristić, predsednik lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja, obrazložio je donošenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine za period 2024-2028. Ova strategija, koja definiše razvojne ciljeve i prioritete u oblasti saobraćaja, omogućiće opštini da konkuriše kod Agencije za bezbednost saobraćaja za povraćaj 30% sredstava od kazni na svojoj teritoriji.

Odbornici su takođe usvojili predlog Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu, kao i predlog Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Pokrenut je postupak izrade Plana javnog zdravlja za period 2024-2030, koji će definisati prioritete i aktivnosti u javnozdravstvenoj politici. Usvojeni su i predlozi Programa zapošljavanja sa Akcionim planom za period 2024-2026, kao i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Odbornici su doneli Odluku o utvrđivanju cene usluga preduzeća PWW doo Niš, ogranak Ćuprija, i razmatrali izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Ravno za proteklu godinu, pri čemu je istaknuto da nije bilo poremećaja u radu ovog preduzeća, koje je jedno od najopremljenijih u okrugu.

Na dnevnom redu, kao dopuna, našli su se i usvojeni predlozi izmena Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija i Plana detaljne regulacije dela naselja Isakovo. Takođe su usvojeni izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, muzeja, biblioteke i ustanove kulture, kao i izveštaj o prihodima i rashodima PU “Dečja radost”.

Sednica je završena donošenjem rešenja o razrešenjima i imenovanjima.