Projekti - Ćuprija.net
23965
page-template-default,page,page-id-23965,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Projekti

 • Drugi svetski rat je značajno uticao na odlazak Čeha nazad u domovinu. Prema popisu iz 1961. godineu Srbiji je živelo 5133 pripadnika češke nacionalne manjine. Deceniju kasnije 1971. godine samo 4149, dok je 1991. godine taj broj u Srbiji gotovo prepolovljen i iznosio je2675 Čeha, od čega 563 u Beogradu, 561 u Beloj Crkvi, 263 u Kruščici, 110 u Novom Sadu. Trend opadanja broja Čeha vidljiv je i prema rezultatima popisa iz 2011. godinekada se za Čehe izjasnilo nešto više od 1800 ljudi. Prema rezultatima poslednjeg popisa, iz 2022. godine, u Srbiji zvanično ima 1317 Čeha. Ovo naravno nije konačan broj. Treba imati u vidu da je višestruko veći broj asimilovanih Čeha, odnosno onih koji imaju češko poreklo, ali se izjašnjavaju kao Srbi ili pripadnici neke druge narodnosti....

 • Druhá světová válka měla významný vliv na odchod Čechů zpět do vlasti. Podle sčítání lidu v roce 1961 žilo v Srbsku 5 133 příslušníků české národnostní menšiny. O deset let později, v roce 1971, už jen 4149, zatímco v roce 1991 byl tento počet v Srbsku téměř poloviční a činil 2675 Čechů, z toho 563 v Bělehradě, 561 v Bela Crkva, 263 v Kruščici, 110 v Novém Sadu. Sestupný trend v počtu Čechů je patrný i podle výsledků sčítání lidu v roce 2011, kdy se k Čechům přihlásilo něco málo přes 1800 lidí. Podle výsledků posledního sčítání z roku 2022 je v Srbsku oficiálně 1317 Čechů. To samozřejmě není konečné číslo. Je třeba si uvědomit, že počet asimilovaných Čechů, tedy těch, kteří mají český původ, ale hlásí se k Srbům nebo příslušníkům jiné národnosti, je mnohonásobně větší....

 • Roso Nero iz Ćuprije pobednik je 10. Futsal turnira Ćuprija 2023. Oni su u dinamičnom meču, pred gotovo 1500 gledalaca, savladali ekipu Hidraulika Matiks.Golove za pobedničku ekipu postigli su Aleksandar Janjić, reprezentativac iz Vranja i Nemanja Kostić. Pored pobedničkog pehara ekipi Roso Nero pripala je......

 • Česká kolonie u Cukrovaru byla domovem mnoha rodin českých dělníků. Zde se rodily a vyrůstaly nové generace mladých Čechů, kteří v Ćupriji prožili své dětství a mládí. Ve městě na břehu Moravy měli všechny potřebné podmínky pro kvalitní vzdělání a postup, ale také pro zachování své národní identity a kultury. Za takových okolností se v Ćupriji narodili a vyrostli slavní čeští intelektuálové....

 • Češka kolonija u blizini Fabrike šećera predstavljala je dom mnogih porodica čeških radnika. U njoj su se rađale i stasavale nove generacije mladih Čeha, koje su detinjstvo i mladost provele u Ćupriji. U gradu na obali Morave imali su sve potrebne uslove za kvalitetno školovanje i napredovanje, ali i očuvanje svog nacionalnog identiteta i kulture. U takvim okolnostima, u Ćupriji su se rodili i odrastali poznati češki intelektualci. ...

 • Česká kolonie u Cukrovaru byla domovem mnoha rodin českých dělníků. Zde se rodily a vyrůstaly nové generace mladých Čechů, kteří v Ćupriji prožili své dětství a mládí. Ve městě na břehu Moravy měli všechny potřebné podmínky pro kvalitní vzdělání a postup, ale také pro zachování své národní identity a kultury. Za takových okolností se v Ćupriji narodili a vyrostli slavní čeští intelektuálové....

 • Češka kolonija u blizini Fabrike šećera predstavljala je dom mnogih porodica čeških radnika. U njoj su se rađale i stasavale nove generacije mladih Čeha, koje su detinjstvo i mladost provele u Ćupriji. U gradu na obali Morave imali su sve potrebne uslove za kvalitetno školovanje i napredovanje, ali i očuvanje svog nacionalnog identiteta i kulture. U takvim okolnostima, u Ćupriji su se rodili i odrastali poznati češki intelektualci. ...

 • Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska vzniklo Československo sloučením českého a slovenského území. Tento nový stát převzal téměř dvě třetiny celkového průmyslu od bývalé duální monarchie. Zajímavostí je, že více než třetina obyvatel Československa po válce byla zaměstnána v průmyslu, což tuto zemi zařadilo na samý vrchol nejprůmyslovějších evropských zemí té doby....

 • Po završetku Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske, spajanjem čeških i slovačkih teritorija nastala je Čehoslovačka. Ova nova država je od nekadašnje Dvojne monarhije preuzela gotovo dve trećine ukupne industrije. Zanimljivo je da je više od trećine stanovništva Čehoslovačke nakon rata bilo uposleno u industriji, što je ovu državu svrstalo u sam vrh najindustrijalizovanijih evropskih država tog doba....

 • Obućarski zanat jedan je od retkih koji se očuvao u Ćupriji. Nekada se za novu obuću i nije imalo para, pa je zato obućar bio taj koji je dotrajaloj obući produžavao vek trajanja. Vremena su se menjala, ali su i pored toga u Ćupriji opstale male porodične obućarske radnje, a ovaj stari zanat nastavljaju naslednici koji u porodičnoj tradiciji vide šansu za svoju budućnost. Jedan od njih je i mladi obućar, modelar obuće Luka Cvetković, najmlađi modelar u centralnoj Srbiji, koji se bavi ručnom izradom obuće po meri. ...

 • V meziválečném období probíhala mezi Královstvím Jugoslávie a Československem velmi široká a pestrá kulturní spolupráce, která vycházela z vazeb předválečných kulturních spolků a zaujímala velmi důležité místo v celkových vztazích mezi oběma zeměmi. To, co spojovalo Jugoslávii a ČSR v politickém a národnostním smyslu, byl rozpad Rakouska-Uherska a vznik národních států, příslušnost ke slovanství a podobnost jazyků....

 • Kraljevina Jugoslavija i Čehoslovačka su tokom međuratnog perioda imale vrlo široku i raznovrsnu kulturnu saradnju, koja je potekla još iz veza predratnih kulturnih udruženja izauzimalavrlo važno mesto u ukupnim odnosima dve države. Ono što je u političkom i nacionalnom smislu povezivalo Jugoslaviju i Čehoslovačku,jeste dezintegracija Austrougarske i stvaranje nacionalnih država, pripadnost slovenstvu i sličnost jezika....

 • Încheierea proiectului despre basme populare, mituri, legende, brzalice, balade și cele mai frumoase cântece populare muntenești reprezintă o perspectivă profundă asupra bogăției și diversității culturii muntene care modelează peisajul cultural al Serbiei. Prin studiul acestor expresii populare s-a creat o punte între trecut și prezent, oferindu-ne o înțelegere mai profundă a tradițiilor și moștenirii purtate de poporul muntenesc....

 • Narodna biblioteka “Dušan Matić” je održavanjem svečane akademije obeležila 155 godina svog rada. -Pored osvoje osnovne bibliotekačke delatnosti, izdavanja knjiga, biblioteka je tokom godina postala čuvar kulturnog nasleđa, mesto okupljanja pesnika, pisaca, književnih kritičara, a svoju delatnost proširila je i na organizaciju muzičkih večeri, raznih......

 • Rotary představuje povzbuzuje, propaguje a vychovává ideál služby jako základ podnikových hodnot. Rotary Club je mezinárodní organizace podnikatelů a profesionálů sdružených po celém světě s cílem poskytovat humanitární pomoc, podporovat vysoké etické standardy ve všech profesích a podporovat dobrou vůli a mír ve světě....