POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA UČENIKE JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - Ćuprija.net
30793
post-template-default,single,single-post,postid-30793,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA UČENIKE JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA UČENIKE JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik deteta iz škole koju dete pohađa uzima:

1. Potvrdu Osnovne škole da je dete đak javne osnovne škole i da u školskoj 2023/24. godini pohađa redovno nastavu (Obrazac ima škola) – za svako dete člana porodice i popunjava:

2. Izjavu o obradi podataka o ličnosti (Obrazac 3)  može se preuzeti sa sajta opštine ili u Kabinetu predsednika opštine kancelarija br. 10. (Neophodno je da oba roditelja/zakonska zastupnika deteta pristanu na obradu podataka, osim u slučaju kada jedan od roditelja/zakonskih zastupnika samostalno vrši roditeljsko pravo).

Sa ova dva popunjena obrasca roditelj/zakonski zastupnik deteta dolazi u KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE kancelarija br. 10. u kojoj predaje:

3. ZAHTEV (OBRAZAC 1) – može se preuzeti sa sajta opštine ili u kancelariji br. 10
uz napred navedene obrasce predaje se i
4. Očitana lična karta roditelja tj. zakonskog zastupnika, odnosno fotokopija lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika ukoliko nije čipovana (OČITAVA/KOPIRA KABINET)
5. Kopija kartice tekućeg računa roditelja, odnosno zakonskog zastupnika (KOPIRA KABINET)

Na osnovu podnetih zahteva Opštinska uprava opštine Ćuprija, Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj će Rešenjem odlučiti o pravu na dodelu bespovratnih novčanih sredstava u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
Protiv rešenja podnosioci zahteva imaju pravo žalbe Opštinskom veću opštine Ćuprija.

Isplatu odobrenih subvencija za đake na tekući račun naznačen u zahtevu podnosioca vršiće Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Ćuprija,

DOKUMENTA MOŽETE PREUZETI OVDE