VOJSKA POZIVA NA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM u 2023. GODINI - Ćuprija.net
26530
post-template-default,single,single-post,postid-26530,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

VOJSKA POZIVA NA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM u 2023. GODINI

VOJSKA POZIVA NA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM u 2023. GODINI

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije uputilo je poziv svim državljanima Srbije, starosti od 19 do 30 godina, koji žele da postanu pripadnici Vojske Srbije, da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Zainteresovani kandidat radi podnošenja prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem treba da se prijave Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji su rođeni 1993. godine do 2004. godišta I ispunjavaju sledeće uslove:

 • su državljani Republike Srbije,
 • da se ne vodi krivični postupak odnosno da nisu pravosnažno osuđivani za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti,
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da su zdravstveno sposobni za vojnu službu i
 • da nisu odslužili vojni rok sa oružjem.

Pored opštih, kandidat za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

 • da ima završenu visoku školu odgovarajuće struke od značja za vojsku Srbije
 • da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
 • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru (ne stariju od šest meseci)

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

 • dokaze o ispunjavanju opštih uslova javnog oglasa, izuzev tačaka 4 i 5
 • fotokopiju lične karte ili pasoša (original dokumenta na uvid)
 • fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) I biografiju.

Kandidat za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

 • ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
 • pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije podnosi se centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina, prema mestu prebivališta. Kandidat sa boravištem u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.