ODRŽANA 14. SEDNICA SO ĆUPRIJA - Ćuprija.net
22239
post-template-default,single,single-post,postid-22239,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

ODRŽANA 14. SEDNICA SO ĆUPRIJA

ODRŽANA 14. SEDNICA SO ĆUPRIJA

Na javnoj raspravi koja se ticala usvajanja rebalansa opštinskog budžeta za tekuću godini, odbornici su se izjasnili pozitivno i podržali izmene u okviru prve tačke Dnevnog reda 14. sednice Skupšine Opštine Ćuprija. Razlog rebalansa su investicije u ovoj godini, koje će po javnom konkursu delimično finansirati resorna ministarstva, zbog čega je bilo neophodno izmeniti određene budžetske pozicije.

Podršku vićine odbornika dobila je Odluka o angažovanju eksterne budžetske revizije koju uslovljava Zakon o budžetskom sistemu i kojom se propisuje da uz Državnu revizorsku instituciju reviziju završnog računa može obaviti i stručno lice angažovano odlukom lokalne skupštine. Na podršku odbornika naišli su i operativni plan zaštite od poplava i godišnji plan aktivnosti kako bi se opasnost od, prvenstveno, bujičnih poplava svela na minimum.

Glasovima odbornika podržan je i godišnji plan iznošenja smeća i održavanja javne higijene u gradu za šta je zaduženo komunalno preduzeće „Por, Verner Veber“ a nakon komunalnih pitanja Skupšina opštine je usvojila godišnji likvidacioni izveštaj JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada“ i predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju naziva ulica u Supskoj i Jovcu.

Podržana je i promena koja se odnosi na izmenu i dopunu Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad profesionalnih upravnika u stambenim i poslovno-stambenim zgradama. Kako stoji u obrazloženju i ove godine naknade bi trebalo da budu promenjene u skladu sa povećanjem iznosa prosečne neto zarade u 2021. godini koja je na teritoriji opštine Ćuprija protekle godine iznosila nešto iznad 54 hiljade dinara.

Rast cena energenata i povećanje minimalne cene rada, uslovio je i izmene postojećeg ugovora o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju pa je nakon diskusije odbornika data saglasnost na aneks ugovora opštine i konzorcijuma koji čine „Eurolin“-Paraćin i „Motoboem trans“ iz Negotina.

Na Dnevnom redu našle su se tačke razmatranja Izveštaja o izvršavanju odluka, drugih akata i Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Ćuprija za 2021. godinu, Izveštaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2021. godinu Predškolske ustanove “Dečija radost”, izveštaj o radu i finansijski izveštaj Centra za socijalni rad “Ćuprija”, Muzeja “Horeum Margi – Ravno” i Narodne biblioteke “Dušan Matić” Rad obornika završen je tačkom donošenja rešenja o razrešenjima i imenovanjima.

FOTO GALERIJA OVDE