ODRŽANA JE 7. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ĆUPRIJA - Ćuprija.net
20155
post-template-default,single,single-post,postid-20155,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

ODRŽANA JE 7. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ĆUPRIJA

ODRŽANA JE 7. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ĆUPRIJA

Pozitivno ocenjeni predlozi rešenja i odluka sa održanih sednica opštinskog veća opštine Ćuprija iz ranijeg perioda, danas su se našli pred odbornicima Skupštine opštine Ćuprija koji su ih svojim glasanjem verifikovali.

Među prvim tačkam na 7. Redovnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija koju su odbornici nakon diskusije podržali je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bužetu opštine Ćuprija koju je Jovica Antić, predsednik opštine Ćuprija, detaljno obrazložio.

Odbornici su glasali i za usvajanje odluke o oslobađanju plaćanja zakupa za zauzimanje javne površine za letnje bašte i terase u 2021. godinu kao podršku opštine Ćuprija ugostiteljima koji tokom proteklih meseci nisu mogli da rade zbog pogoršane epidemiološke situacije.

Podršku odornika dobio je predlog izrade planske dokumentacije za detaljnu regulaciju seoskog groblja u Jovcu, Isakovu, Vlaškoj, Virinu i Ostrikovcu

Prihvaćen je i zaključak za prenos prava korišćenja objekata Sportskom centru „Ada“ i Centru za socijalni rad. Reč je o infrastrukturnim objektima na kompleksu gradskog bazena i zgradi koju je Centar za socijalni rad i do sada koristio.

Pored ovih, glasano je i za usvajenje odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija i raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda za predlog o obrazovanju komisije koja će sprovesti ovaj postupak.

S obzirom na to da je rešenje po kojem je imenovan sadašnji direktor JKP “Ravno 2014” vremenski ograničeno na period od četiri godine, odbornici su glasali i za odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora ovog preduzeća.

Glasovima većine odbornika u Skupštini opštine Ćuprija usvojene su i tačke dnevnog reda koje se odnose na operativni plan odbrane od poplava drugog reda na teritoriji Opštine Ćuprija za tekuću godinu, kao Godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava u 2021. godini. Republička agencija za javna ulaganja za sanaciju “Ludog potoka” odnosno izgradnju novog ispusta uložiće 100 miliona dinara dok će ulaganja opštine iznositi 23,5 miliona dinara. U okviru ovih radova planirana je i sanacija Ostrikovačkog potoka koji u vreme topljenja snega i prolećnih bujica, predstavlja ozbiljan problem. Za njegovu sanaciju sredstva će obezbediti ministarstvo za Lokalnu samoupravu.

Odbornici su glasanjem usvojili izveštaj o radu Crvenog krsta u protekloj godini za realizaciju programa narodne kuhinje za čiji je rad iz budžeta izdvojeno nešto više od 3 miliona dinara za pripremu 500 mesečnih obroka kao i saglasnost na Odluku o zaduženje JKP “Ravno 2014” za investiciona ulaganja u opremu. Usvojena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća.

Poslednja tačka dnevnog reda Skupštinskog zasedanja ticala se odluke o razrešenjima i imenovanjima pa je tako zbog isteka mandata direktora JKP “Ravno 2014” doneto rešenje o njegovom prestanku obavljanja ove funkcije a za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća imenovan je Dejan Ristić dip. inž. elektrotehnike.

Zbog isteka mandata razrešen je nadzorni i upravni odbor muzeja “Horreum Margi Ravno” i imenovan novi sastav ovog organa. Takođe, doneto je rešenje o razrešenju upravnog odbora Narodne biblioteke “Dušan Matić” u Ćupriji, rešenje o izmeni rešenja komisije o određivanju naziva ulica i trgova, razrešena je komisija za sprovođenje konkursa za izbora direktora Javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ćuprija i obrazovan novi sastav komisije. 

FOTO GALERIJA OVDE