ODRŽANA JE 34. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA - Ćuprija.net
20124
post-template-default,single,single-post,postid-20124,single-format-standard,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

ODRŽANA JE 34. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

ODRŽANA JE 34. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Na 34. sednici Opštnskog veća opštine Ćuprija, većnici su organizovali svoj rad na osnovu dnevnog reda koji je brojao 18 tačaka a dostavljene predloge odluka i nacrta na razmatranjesu nakon diskusije, usvojili. 

Na predlog odeljena za finansije razmatran je i usvojen nacrt Odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu. Kako je navedeno u obrazloženju, došlo je do manjih promena u obimu budžeta jer su se nakon donošenja Odluke o budžetu stekli uslovi i pravni osnov za realizaciju neophodnih troškova kod budžetskih korisnika koji nisu bili poznati prilikom izrade Budžeta za 2021. godinu. Kod nekih kapitalnih projekata došlo je do promena izvora finansiranja dok je vrednost projekata ostala nepromenjena a kod tri kapitalna projekta realizacije je planirana u tekućoj i narednoj godini. Nacrtom Odluke o izmeni i dopuni odluke o Budžetu navedeno je i to da su povećani izvori iz prihoda iz drugih novoa vlasti.

Većnici su razmatrali nacrt Odluke o izmeni i dopuni Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Ćuprija, Pravobranilaštva i Službe budžetske inspekcije kojom je predviđeno angažovanje internog revizora u skladu sa odlukom o osnivanju interne revizije opštine.

Razmatran je i predlog odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine za obrazovanje komisije za sprovođenje postupka otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija i raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda.

Pored ovih, većnici su razmatrali i svojim glasovima podržali nacrt Odluke o prenosu prava korišćenja na objektima u sklopu gradskog bazena Ustanovi SC „ADA“ i prenosu prava korišćenja na objektu “Centra za socijalni rad”.

Određeni broj tačaka dnevnog reda ticao se i usvajanja Predloga plana detaljne regulacije seoskog groblja u Jovcu, Isakovu, Ostrikovcu, Virinu i Vlaškoj.

Zeleno svetlo većnici su dali na zahtev za dobijanje saglasnosti JKP „Ravno 2014“ za Prvu izmenu programa poslovanja za tekuću godinu kojom je predviđeno obezbeđivanje uslova za priključenje na vodosnabdevanje proizvodnog kompleksa “SMP Automotiv” kroz izgradnju rasteretne komore sa rezervoarom. Zeleno svetlo dato je i zahtev za izmenu i dopunu cenovnika usluga radnih jedinica JKP “Ravno2014”: Održavanje puteva, građevinska operativa – Mehanizacija, Javna rasveta i Gradsko zelenilo i Vodovod, budući da cene usluga ovih jedinica nisu menjane u proteklih šest godina i da usluge ovih jedinica po ostojećem cenovniku  ne ostvaruje pozitivan finansijski rezultat.

Rad većnika nastavljen je razmatranjem žalbe Nikodijević Suzane i razmatranjem Nacrta Lokalnog akcionog plana za postizanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Ćuprija u periodu od 2021 do 2024. godine.

Svi podržani predlozi i odluke opštinksog veća upućeni su na dalje glasanje i usvajanje odbornicima Skupštine opštine Ćuprija.

FOTO GALERIJA OVDE